SON EKLENENLER

20 Şubat 2024 Tarihli ve 32466 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı

20 Şubat 2024 Tarihli ve 32466 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı
20 Şubat 2024 07:37

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Koç Üniversitesi Hidrojen Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

–– Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

–– Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2024 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:?2024/8)

–– Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7.f)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/11/2023 Tarihli ve 2018/21298 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/11/2023 Tarihli ve 2018/24902 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/10/2023 Tarihli ve 2016/9302 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/10/2023 Tarihli ve 2018/16871 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/10/2023 Tarihli ve 2018/31983 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

KAMU EXPRESS

TÜRKİYE KOLLUK SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER