SON EKLENENLER

23 Mayıs 2023 Tarihli ve 32199 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı

23 Mayıs 2023 Tarihli ve 32199 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı
23 Mayıs 2023 07:27

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 15/2/2023 Tarihli ve 2019/23977 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/3/2023 Tarihli ve 2020/16168 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/3/2023 Tarihli ve 2019/430 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

KAMU EXPRESS

TÜRKİYE KOLLUK SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER