SON EKLENENLER

18 Mayıs 2023 Tarihli ve 32194 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı

18 Mayıs 2023 Tarihli ve 32194 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı
18 Mayıs 2023 08:46

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Ekli Listede Belirtilen Fakültelerin Kurulması ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı İslami İlimler Fakültesinin Adının İlahiyat Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?7290)

–– Niğde İli, Ulukışla İlçesinde Bulunan Alanın Anadolu Uluslararası Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?7291)

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2023/281)

TEBLİĞLER

–– Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.3)

–– Pay Tebliği (VII-128.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.e)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 Tarihli ve E: 2022/148, K: 2023/70 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

KAMU EXPRESS

TÜRKİYE KOLLUK SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER